Charity post no 16. - The world of ill children - Charitativní post č. 16. - Svět nemocných dětí

in #chary10 months ago (edited)

We already have

0 HBD
0 CHARY
2.72 SBD

Our charity continues.
We are now choosing for a non-profit organization called The World of ill Children. It is an association, a civic association, whose goal is to help socially disadvantaged families with severely ill children, especially oncological diseases.

We can also contribute to this organization at BTC at the following address:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% of Hive's and Steem's profits from this and subsequent posts will be transferred to Bitcoin after the 5 HBD or 5 SBD has been accumulated and sent as a gift to the organization's address.
Similarly, the CHARY tokens will be sold and used.
I will use the acquired HP / SP to strengthen my account and expand charity projects in the future.

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Thank you for voting in favor of this post and supporting charity!

Nepojmenovaný 1.jpg

Czech language:

Máme vybráno již

0 HBD
0 CHARY
2,72 SBD

Naše charita stále pokračuje.
Nyní vybíráme pro neziskovou organizaci jménem Svět nemocných dětí. Jedná se o spolek, občanské sdružení, jehož cílem je pomáhat sociálně slabým rodinám s těžce nemocnými dětmi, obzvláště s onkologickými onemocněními.

Této organizaci můžeme přispět i v BTC na následující adresu:

1CtzfTu7zTbfmNq4D455Ep7GNSZ3E3TngT

100% zisk Hive a Steem z tohoto a následujících postů bude po nashromáždění zůstatku 5 HBD nebo 5 SBD převeden na Bitcoin a zaslán jako dar na BTC adresu organizace.
Stejně tak budou prodány a využity i tokeny CHARY.
Získané HP / SP využiji na posílení mého účtu a rozšiřování charitativních projektů v budoucnu.

http://www.svetnemocnychdeti.cz

Děkuji, že hlasujete pro tento post a podporujete tak dobročinnost!

children-817365_1280.jpg

Photo: Bessi fromPixabay

Hive logo JJ charita.jpg

Sort:  

Hi jjprac,
welcome in the Chary world :-)
You can get more upvotes, when you give us a good proof of charity.

Regards, Achim

Thank you for the welcome.
Now that I publish posts for both the blockchains, Hive and Steem, the money will increase faster. After accumulating 5 HBDs or SBDs, I will provide proof of payment to the charity address listed in my post.
I look forward to supporting you a good thing :)